Acasă » Livrare și plata

Transport și termenele limită

Livrările se fac în termen de 2-4 zile de la comanda de ore de la 09:30-17:30

Sâmbătă la ora 13:30 duminica și de sărbătorile legale nu se furnizează.

 Plata pentru produsele atunci când îl primiți prin curier.

Datele personale

MERCHANT garantează utilizatorilor / clienților săi confidențialitatea informațiilor și datelor personale furnizate. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, dezvăluite sau aduse în atenția terților, cu excepția circumstanțelor și condițiilor stabilite în aceste Termeni și condiții generale. TRADER proteja datele personale ale utilizatorului / clientului devin cunoscute atunci când completarea formularului electronic pentru a face o cerere de a cumpăra această obligație încetează în cazul în care clientul a furnizat date false. Sub rezerva legilor și clauzelor aplicabile ale acestor Termeni și condiții, MERCHANT poate utiliza datele personale ale Clientului numai în scopul acordului. Orice alte scopuri pentru care vor fi utilizate datele vor fi în conformitate cu legislația bulgară, instrumentele internaționale aplicabile, etica Internetului, regulile morale și bunele moravuri.

Trader nu se angajează să dezvăluie orice informații personale despre client către terți - organisme guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazului când el a primit acordul scris al clientului informații sunt solicitate de către organele de stat sau funcționari din cadrul legislația în vigoare are dreptul de a solicita și de a colecta astfel de informații. MERCHANT este obligat să furnizeze informațiile conform legii.